Ga naar hoofdinhoud

 

mwl logos splashpage 2.png

Wil jouw organisatie ook meedoen aan MijnWelzijn Leren? Vraag het ons!

MijnWelzijn Leren - voor organisaties

Welzijn komt vóór zorg en welzijn voorkomt zorg!

Naast het fysieke kanaal wint het digitale kanaal snel terrein bij welzijnsorganisaties. Steeds meer mensen zijn digitaal capabel, hebben minder tijd en mogelijkheden om op bezoek te gaan of wensen een 24/7 bereikbaarheid. Het zijn argumenten om een deel van de dienstverlening en werkprocessen digitaal te organiseren, bijvoorbeeld via de website. Tegelijk biedt dit kanaal mogelijkheden om meer werkzaamheden door de cliënt te laten doen.

MijnWelzijn Leren - voor inwoners

Welzijn komt vóór zorg en welzijn voorkomt zorg!

Leren en ontwikkelen is een actief en sociaal proces, dat voortbouwt op jouw aanwezige kennis en verbetert het leven van jouzelf en anderen. MijnWelzijn Leren is een online platform waarop jij op een andere manier aan de slag kunt met jouw vragen! Je kunt zelfstandig aan de slag en op ieder moment contact zoeken met andere deelnemers of professionals of 1-op-1 met jouw begeleider of coach.

Je kunt online aan de slag, op je eigen manier, in je eigen tijd en in contact met professionals. Ervaring en kennis uitwisselen met anderen werkt motiverend.

MijnWelzijn.nl

Welzijn komt vóór zorg en welzijn voorkomt zorg!
Daarom bouwen wij aan www.mijnwelzijn.nl

Als automatiseerder willen wij het mogelijk maken dat de dienstverlening van genoemde sectoren online vindbaar en benaderbaar is. De zoektocht naar deze voorzieningen moet voor de inwoners van Nederland worden vereenvoudigd.