Help: Creating Course Timelines

Hoe organiseer ik mijn cursustijdslijn?

LearningStone heeft een flexibele editor om een cursus of coaching traject op te zetten. Je kunt de “blokken” (de bouwstenen) van een cursus tijdlijn organiseren als een reeks bijeenkomsten samen met de bronnen of je kunt hier gewoon een reeks bronnen opnemen helemaal zonder tijdsvolgorde. Bij het aanmaken van een workspace zijn in de test groepsruimte twee voorbeeld-cursustijdslijnen gekopieerd. Je kunt een cursustijdslijn verwijderen onder Instellingen > Cursustijdslijn.
Kies “Meer...” rechtsboven aan de cursustijdlijn om naar de cursustijdlijn bibliotheek te gaan.

Hoe maak of kopieer ik een cursustijdslijn?

Ga naar de groepsruimte waar je een kopie wilt plaatsen. Kies Meer > Cursustijdlijn-bibliotheek. Hier kan je cursustijdslijnen bewerken, verwijderen en kopiëren. Kies voor “Kopieer of maak een cursustijdslijn” om een nieuwe cursustijdslijn aan te maken of een bestaande te kopiëren.

Je kunt alleen cursussen kopiëren van groepsruimten waar je zelf beheerder of coach van bent en die niet gearchiveerd zijn.

VOORBEELDEN? Je vindt voorbeelden van cursustijdslijnen in de map “VOORBEELDEN” die je kan vinden in de cursustijdslijn-bibliotheek.

Kan ik alle cursustijdslijnen verwijderen?

In de cursustijdslijn-bibliotheek kunnen cursustijdslijnen verwijderd worden.

Je kan er ook voor kiezen om cursustijdslijnen niet te publiceren. Mocht je een groepsruimte willen waarin je geen gebruik maakt van een cursustijdslijn, dan kun je de cursustijdlijnen uitschakelen door onder Instellingen > Functies en permissies de optie “Prikbord” (zonder cursustijdlijn) te kiezen.

Wat betekent: “Standaard” of “Gepubliceerd” in de bibliotheek?

Als “Standaard” is aangevinkt in de bibliotheek bij een cursustijdslijn, dan verschijnt deze als eerste op de startpagina van de groepsruimte. Andere cursustijdslijnen die wel zijn gepubliceerd, kunnen worden benaderd via het “Meer” menu boven aan de cursustijdslijn. De cursustijdslijnen die niet zijn gepubliceerd zijn alleen zichtbaar voor de coaches en beheerders.

Wat voor cursustijdlijn blokken zijn er?

Voeg een blok toe aan de cursustijdslijn om de verschillende typen blokken te bekijken.

Map: een map wordt gebruikt om groepsruimten blokken in te verzamen. Schuif de onderliggende blokken naar rechts als volgt:

                Map blok (hoofd blok, niet ingesprongen)

                                Blok

                                Blok

                                Blok

Dit is ook mogelijk met andere blokken maar het map-blok heeft een speciale “Vouw sectie uit van: tot:” mogelijkheid zodat je de inhoud zichtbaar kan maken na een bepaalde datum.

Tekst: tekst met opmaak, met video, audio en afbeeldingen. Voeg mediabestanden toe als bijlagen en ze worden na de tekst weergegeven of voeg ze toe in de tekst met het afbeeldings-icoon.

Afspraak: een agenda-item die ook in de groepsagenda zal verschijnen en per e-mail wordt verstuurd (op een zaterdag en een dag van tevoren, afhankelijk van instellingen).

Vul een adres in en klik onder Geo-data op “Stel in op ingevoerd adres” voor een kaart.

N.B. Als je een afspraak uit de cursustijdlijn verwijdert, dan kan het tot 60 seconden duren voordat het ook uit de agenda wordt verwijderd.

Content: hier kun je materialen uploaden zoals pdf’s, video’s enz (max 300 Mb)., linkjes aanmaken (via embed URL voor bijvoorbeeld YouTube, Vimeo etc.) of linkjes naar andere webpagina’s. Meer over video

Automatische e-mail: E-mails die vooraf gepland kunnen worden en op een specifieke datum verstuurd worden aan de groep of specifieke leden voor bijvoorbeeld een herinnering of bv. een tussentijdse opdracht.
Als je het bericht wilt herhalen, zal het de eerste keer worden verzonden op de startdatum van de cursustijdlijn-blok en zal elke x dagen herhalen tot de einddatum. Dus als je de e-mail iedere 5 dagen laat herhalen, en je vult 1 mei tot 15 mei in, dan wordt het bericht 3 keer herhaald (dus net geen 4).
Je kunt de datum ook relatief ten opzichte van de “Start Datum” laten zijn, zoals in de cursustijdlijn-instellingen wordt ingesteld. Dit kan dan ook een x aantal dagen na het toevoegen van een lid aan de groepsruimte zijn. Zie ook Absolute en relatieve Planning.
Als je de inhoud van de e-mail wilt verbergen en de ontvanger wil dwingen deze online te lezen, schakel je "Inhoud in e-mail weergeven" uit.

Opdracht: een blok om opdrachten per e-mail met een specifiek onderwerp in te leveren, om het zo makkelijker te maken om je e-mail te organiseren.

Formulieren, enquêtes, toetsen, quizzen: een link naar een van de formulieren, enquêtes, toetsen of quizzen die met de ingebouwde formulieren-applicatie zijn gebouwd. Zie “Instellingen” of de help over formulieren.

Toon leden: Als je hiermee bv “Coach” kiest, zal dit blok automatisch de coaches van de groepsruimte weergeven.

Certificaat Generator: maak en verstuur certificaten en diploma’s naar deelnemers. Zie help over de Certificaat Generator.

Voortgangs-conclusie: op basis van de punten van een of meer voortgangsmarkers (meerkeuzevragen met quiz-optie ingeschakeld en punten per vraag), berekent dit blok een conclusie per puntenreeks. Zie help over voortgangs-conclusie.

Hoe kan ik een blok vinden dat ik per ongeluk heb verwijderd?

Wanneer je een blok toevoegt aan een cursustijdlijn, staat deze standaard op “Nieuw”. Je kunt ook voor “Zoeken” kiezen en daar het betreffende blok opzoeken. Om makkelijker te kunnen zoeken kun je een categorie kiezen. Blokken worden na enige tijd geheel verwijderd.

Hoe kan ik een voortgangsmarker toevoegen?

Voortgangsmarkers zijn punten in een cursustijdslijn waar een deelnemer of coach op kan klikken om bijvoorbeeld aan te geven dat het blok gezien of begrepen is. Je kunt voortgangsmarkers gebruiken voor rapportage, voor feedback of voor gamification.

Klik op een block in de editor en als het block-type een voortgangsmarker heeft, kan je deze helemaal onderaan de pagina instellen

Zie ook: Help over Voortgangsmarkers en rapporten.

Hoe plan ik inhoud?

Er zijn twee manieren om inhoud te plannen.

1. Absolute planning: stel eenvoudig de datum van elk blok in en het zal op die datum verschijnen. Vergeet niet om het blok in te stellen op gepubliceerd. Het nadeel hiervan is dat je bij het kopiëren van een cursustijdlijn de data in ieder blok afzonderlijk moet aanpassen.

2. Relatieve planning: ga naar de cursustijdlijn-instellingen en stel de startdatum van de cursustijdlijn in of laat de startdatum bepaald worden op basis van de datum waarop een lid is toegevoegd tot de groepsruimte. Ga naar "Weergave-opties" van een tijdlijnblok dat subblokken heeft (bijvoorbeeld een sectie) en voeg de conditie "Dagen na Startdatum" toe en vul een aantal dagen in. De subblokken worden na dat aantal dagen weergegeven (vanaf 0:00 in de ochtend) (zie ook hieronder “Hoe maak ik inhoud conditioneel?").

Plan op deze manier ook automatisch berichten.

Zie ook Absolute versus relatieve planning

 

Hoe maak ik inhoud conditioneel?

Dit is het makkelijkst uit te leggen aan de hand van een aantal voorbeelden. In alle gevallen voeg je een blok toe aan de cursustijdlijn met een of meerdere inspringende “subblokken”. Deze subblokken zullen alleen worden weergegeven als er aan een bepaalde conditie wordt voldaan.

Bijvoorbeeld: subblokken weergeven als deelnemer...

●        heeft ingestemd met de algemene voorwaarden

●        geslaagd is voor een toets

●        minstens 60% goed heeft (van die toets)

●        “ja” heeft geantwoord op de vraag “Heb je deze video begrepen?”

●        het is x dagen na het begin.

Het is ook mogelijk om te bepalen wanneer een deelnemer verder mag als de trainer of coach bijvoorbeeld....

●        een cijfer heeft gegeven

●        een cijfer boven de 5.5 heeft geven

●        heeft geregistreerd dat de deelnemer bij een training aanwezig was

Hoe voeg je een conditie toe

Stap 1.  Voeg een blok toe (bv INTRO VIDEO) aan een cursustijdlijn met de voortgangsmarker “Heb je deze video begrepen?” (Ja/Nee).

Stap2. Voeg een tweede blok toe (bv een map die DEEL 1 heet) met een paar ingesprongen subblokken. Ga nu naar DEEL 1 en kies de tab “Conditioneel”. Stel de conditie in: “Laat subblokken zien als INTRO VIDEO = Ja”. Je kunt hier ook feedback toevoegen indien mensen niet aan de conditie hebben voldaan.

Als iemand “Nee” heeft geantwoord op de vraag “Heb je deze video begrepen” dan kunnen ze niet verder met DEEL 1. Je kunt instellen of ze de vraag opnieuw mogen beantwoorden zodat ze toch “Ja” kunnen antwoorden.

Een conditie met een toets of quiz

In stap 1 hierboven kan je ook een quiz of toets gebruiken. Een quiz of toets kan elk formulier zijn met meerkeuzevragen waarbij het slagingspercentage is ingesteld bij de formulier-instellingen. Een toets resultaat (geslaagd of niet en het %) wordt automatisch toegevoegd aan het voortgangsrapport.

Voorbeeld

Er is in de (Engelstalige) cursustijdslijn-voorbeeldenmap, een voorbeeld opgenomen met de naam “Understanding Conditional Content”.

Hoe kan ik mappen in Docs meekopiëren met een cursustijdlijn?

Om een Docs map met inhoud tegelijkertijd met een cursustijdlijn mee te kopiëren naar een andere groepsruimte, kan je deze koppelen aan een -blok in een cursustijdlijn

Om een map die je in Docs hebt aangemaakt te koppelen, bewerkt je - het content-blok en kies je
- of-
- een tekst-blok en kies “Media item toevoegen”

Kies vervolgens “Map in documenten" om de Docs-mappen in de huidige groepsruimte te zien en te koppelen.

Hoe kan ik het icoon en het uiterlijk van een blok aanpassen?

Ga naar de blokken en klik op het 3-stippen icoon naast een blok en dan “Bewerken”. Klik op “Weergave opties”. Je kunt hier kiezen uit honderden iconen, de kleur aanpassen etc. Je kunt er ook voor kiezen om de inhoud van de blokken direct weer te geven in plaats van na het klikken op “lees meer”.

Hoe voeg ik decoratieve afbeeldingen of logo's toe aan een cursustijdlijn?

Je kunt hiervoor een tekstblok gebruiken en een afbeelding invoegen, wat een goed idee is als het gaat om het tonen van inhoud, want de afbeelding wordt geoptimaliseerd en het lid kan op de afbeelding klikken om een grote versie te zien.

Het kan ook zijn dat je een logo of andere afbeelding wilt toevoegen die niet zozeer met de inhoud te maken heeft, maar wel de branding of het ontwerp van de cursustijdlijn ondersteunt.

In dat geval voeg je een blok toe (een tekstblok is prima) en:

- Verplaats de titel (bv. Logo-kop1) naar "Korte titel" (dit verbergt de titiel).

Ga naar de "Weergave opties".

- Kies "Gebruik volledige breedte zonder icoon".

- Kies "Decoratieve blok kop".

- Upload een logo.

- Kies "Niet automatisch comprimeren (goed voor bijvoorbeeld logo's)".

- Kies "Behouden beeldverhouding (proportioneel)".

 

Het logo zal op op de hoogste kwaliteit worden weergegeven, dus upload geen logo dat te groot is, want dan vertraagt je de pagina.

Hoe voeg ik video toe?

Voeg een blok toe, kies de categorie “Content”, kies “Aanmaken”. Kies nu “Maak een nieuwe connectie” en kies “Embed URL” en plak hier een YouTube- of Vimeo-link in. Je kunt ook video uploaden waarbij de video automatisch geconverteerd wordt. Dit kan enige tijd duren als de video groot is. (max. 300 mb).

Meer over video

Ik wil een andere thumbnail / voorvertoning van de video die ik heb geüpload.

Als de voorvertoning van de video lelijk is of niet wat je wil, kan je een afbeelding toevoegen die de voorvertoning vervangt.

●        Klik op het content blok

●        Klik op de titel van de geüploade video.

●        Klik op “Ga naar volledige pagina”

●        Voeg een afbeelding onderaan toe als mediabestand (bijlage). Dit kan schermafdruk van een frame van de video zijn in de verhoudingen 16x9.

Hoe kan een trainer / coach / coachee weergeven in een cursustijdlijn?

Je kunt dit doen met de Instellingen van een cursustijdslijn of met het blok “Leden weergeven”.

Als je het "Toon leden" blok gebruikt, kan je kiezen welke rol automatisch weergegeven wordt (bijv. Coach). Dit bespaart tijd bij het kopiëren van een cursustijdlijn naar een andere groepsruimte omdat je dit blok niet hoeft bij te werken.

Kan ik blokken uit andere cursus tijdlijnen kopiëren of delen?

Je kunt blokken kopiëren, niet delen; als je een blok aan een cursustijdlijn toevoegt, kun je "Zoek" kiezen (in plaats van een nieuwe te maken) en dan kun je een blok kiezen uit elke cursustijdlijn, in elke groepsruimte waar je coach of manager bent. Dit blok wordt altijd gekopieerd (niet gedeeld).

Hoe kan ik linken naar andere functies met een relatieve link?

Je kunt eenvoudig weg een URL kopiëren maar dit heeft als nadeel dat als je de tijdslijn kopieert naar een andere groepsruimte, de link niet meer correct is.

Je kunt dan beter de volgende relatieve links gebruiken.

Let op: deze links zullen niet werken vanuit een e-mail omdat de groepsruimte dan onbekend is. Je kunt een relatieve link aan een automatische e-mail toevoegen met de speciale knop in het automatische e-mail blok in de cursustijdlijn.

 

Doel

Link

Startpagina van de groepsruimte

/group

Mensen pagina

/group/group

Agenda

/group/calendar

Nieuws

/group/news

Dialogen

/group/dialogues

Persoonlijke dialoog

/group/dialogues/member

Docs

/group/documents

Persoonlijke map in de groepsruimte in Docs van diegene die is ingelogd

/group/documents/member

Album

/group/gallery

Deeplinking / Absolute URLS (Voor gevorderden)

 

Wil je een volledige link gebruiken naar een individueel cursustijdlijn-blok? Probeer in de meeste gevallen een relatieve link te gebruiken (zie hierboven) omdat deze intact blijft als je de cursustijdlijn kopieert. In sommige gevallen wil je misschien een absolute link gebruiken of heb je dit misschien per ongeluk gedaan.

Onthoud voor deze uitleg: Workspaces bevatten groepsruimten.

Er zijn twee manieren om te linken.

 

Blok-links

Kies het 3-stippen icoontje naast het blok en "Kopieer link" en plak het waar je het nodig hebt.

Deze link zal werken voor alle blokken maar ALLEEN voor iemand die lid is van de groupspace of een workspace manager aangezien je toestemming moet hebben om het blok te zien. Het ziet er dan zo uit:

https://www.learningstone.com/page/12345?cid=6789&bid=99999

 

Deep-links

Je kunt ook een link maken naar een tekst blok (alleen tekst blokken) die er uit ziet als /page/999999

99999 is het id van het blok, die je kunt vinden door te kijken naar de blok-link. Dit zal alleen de inhoud van dat individuele blok tonen.

Als je de toegang tot het blok instelt als "Zichtbaar voor de hele wereld", kun je linken naar elk blok in een workspace voor iedereen die lid is in die workspace, zelfs als ze geen lid zijn van de groepsruimte waar dat blok is opgeslagen.

Het is een goede gewoonte om te linken met Doel=Nieuw venster (een instelling in het link-dialoogvenster) en de uitleg toe te voegen: (opent in nieuw venster).

WAARSCHUWING: de inhoud waarnaar u linkt, mag nooit worden verwijderd.

Add to Home Screen Cancel

This web site has app functionality. Add it to your home screen to use it in fullscreen.

1) Press the ‘share’ button
2) Press ‘Add to Home Screen’
Connecting...
Test your connection >